De Stichting Tophandbal Dalfsen heeft een nieuw en groter bestuur. Wiljo Wienen is gekozen als nieuwe voorzitter door de stichting. “We zijn erg blij dat Wiljo Wienen de rol als voorzitter op zich wil nemen. Wiljo is al jaren enthousiast sponsor van de handbal en heeft bovendien een groot netwerk en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring,” aldus bestuurslid Adri van Leeuwen. Daarnaast moet uitbreiding van het bestuur ervoor zorgen dat het opleiden van Nederlands handbaltalent nog meer geprofessionaliseerd wordt.

Voorzitter Wiljo Wienen: “Ik wil graag een duidelijke bijdrage leveren.”
Wiljo Wienen is de opvolger van oud-voorzitter Wim Hosappel. Wiljo is eigenaar van het Dalfser bedrijf Kraanverhuur Wienen en oud-voorzitter van de Industriële Club Dalfsen (ICD). “In de komende jaren wil ik een duidelijke bedrage leveren door samen met anderen krachten te bundelen, kennis te delen en mijn netwerk in te zetten. Ik vind het gewoon geweldig om te zien dat steeds meer handbaltalenten heel bewust kiezen om hun leven tijdelijk naar Dalfsen te verplaatsen. Dat betekent dat wat in de afgelopen 10 jaar met heel veel inzet en enthousiasme is opgebouwd, zich heeft bewezen en een mooie plaats heeft verdiend in de Nederlandse handbalwereld. De Stichting Tophandbal Dalfsen vindt het heel belangrijk dat we deze positie de komende jaren behouden en verder kunnen gaan uitbouwen. Om dat goed te kunnen doen is het noodzakelijk dat wij onze organisatie daarop aanpassen”, vertelt de nieuwe voorzitter.

Uitbreiding bestuur
Steeds meer handbaltalenten in Nederland kiezen voor tophandbal in Dalfsen. De opleiding in Dalfsen staat bekend als het begin van een mooie sportcarrière. Een mooie ontwikkeling, waar het bestuur klaar voor moet zijn. Nu en in de toekomst. Daarom heeft het bestuur besloten om meer bestuursleden aan te trekken, zodat kwaliteit en professionaliteit binnen Stichting Tophandbal Dalfsen nog verder verbeterd worden.

Patrick Grobbée bestuurslid Algemene Zaken
Oud-hoofdsponsor Patrick Grobbée heeft op verzoek van de nieuwe voorzitter de functie bestuurslid Algemene Zaken geaccepteerd. Als directeur-eigenaar van Serco Dakspecialisten BV is Patrick al jaren heel nauw betrokken bij het tophandbal in Dalfsen. Patrick is oud topsporter en wil niet alleen als sponsor zijn steentje blijven bijdragen maar ook meehelpen in de organisatie rond het tophandbal in Dalfsen.

Annet Spijkerman nieuw bestuurslid Commerciële Zaken
Na het aftreden van bestuurslid Philip Veldman was het bestuur op zoek naar een vervanger. Die heeft het bestuur nu gevonden in de persoon van Annet Spijkerman. Annet heeft een bedrijf dat zich richt op het uitgeven van enkele bladen. Ze heeft een heel groot netwerk in de regio en in de sport. Ze gaat zich binnen de stichting bezighouden met het werven van nieuwe sponsoren en het onderhouden van de contacten met onze bestaande sponsoren.

Wim Holsappel bestuurlid Communicatie
De communicatie rond de stichting en het tophandbal in Dalfsen was nog niet belegd in een bestuursfunctie. Omdat commercie en communicatie hand in hand gaan zal oud-voorzitter Wim Holsappel zich binnen het bestuur gaan bezighouden met de communicatie. Daaronder valt het up to date houden van de website www.tophandbal-dalfsen.nl en het verzorgen van alle nieuwspublicaties, de wedstrijdverslagen e.d.

Adri van Leeuwen bestuurslid Technische Zaken
Bestuurslid Adri van Leeuwen blijft bij de stichting betrokken en houdt zich bezig met alle zaken rond het team, het plannen van wedstrijden, trainingsstages en buitenlandse reizen naar Europa Cup wedstrijden.

Ronald van Leussen bestuurslid Financiën
Deze functie wordt al jaren bekleed door Ronald van Leussen, registeraccountant bij de Jong & Laan accountants en belastingadviseurs. Hij treedt op als penningmeester en bewaakt de financiële huishouding van de stichting.

Regien Wienen-Petter Secretariaat
De verbindingen tussen alle bestuursleden worden gelegd door Regien Wienen-Petter. Zij zorgt dat alle taken bij de juiste bestuursleden worden belegd, plant alle bestuursvergaderingen en activiteiten die de stichting onderneemt.