Nadat in beeld is gebracht wat de toekomstplannen van de huidige selectiespeelsters zijn, is voor het bestuur van de Stichting Tophandbal Dalfsen duidelijk geworden dat zij voor de grootste uitdaging in haar geschiedenis is komen te staan. De concrete situatie ziet er als volgt uit. In totaal 10 van de 18 selectiespeelsters zullen moeten worden vervangen, omdat ze ofwel naar het buitenland (willen) vertrekken, ofwel hebben aangegeven met handbal te zullen stoppen. Daarnaast heeft het bestuur te maken met het vertrek van de huidige trainster/coach.

Het doel van de Stichting Tophandbal Dalfsen is om talentvolle handbalsters verder op te leiden richting een handballoopbaan in het buitenland. Een onmisbaar onderdeel daarvan is dat het selectieteam in staat is in de top 3 van de Nederlandse Eredivisie te spelen en dat er twee ronden Europees handbal gespeeld kan worden.

Het bestuur van de Stichting Tophandbal Dalfsen ziet dat steeds meer handbaltalent kiest voor de opleiding van de NHV Handbalacademie te Papendal en dat meer Nederlandse clubs de benodigde trainingsuren gaan aanbieden. Bovendien ziet zij dat handbaltalent op steeds jongere leeftijd al naar het buitenland vertrekt en verloren gaat voor de Nederlandse competitie. Hierdoor is het vervangen van 10 selectiespeelsters die passen bij de doelstelling van de stichting een enorme uitdaging geworden.

Deze uitdaging is zo groot geworden dat het bestuur van de Stichting Tophandbal Dalfsen voor de keuze staat om ofwel de doelstelling van de stichting bij te stellen, ofwel de conclusie te trekken dat er in het Nederlandse handbal geen plaats meer is voor het door haar aangeboden opleidingsconcept.

Een belangrijk onderdeel van deze afweging is de verantwoordelijkheid die het bestuur voelt ten aanzien van de sponsoren die het opleidingsconcept al jaren steunen en in stand houden.

Uiteindelijk is het bestuur tot de conclusie gekomen dat het aanpassen van de doelstelling niet bij haar past, maar ook dat dit geen recht zou doen aan de relatie met haar sponsoren. In de situatie waarin het Nederlandse dameshandbal zich op dit moment bevindt, ziet de Stichting Tophandbal Dalfsen geen ruimte meer voor het opleidingsconcept zoals zij dat al jaren aanbiedt. Om die reden is besloten om het lopende handbalseizoen zowel binnen als buiten het veld met trots en entousiasme af te maken, om daarna niet meer aan een nieuw handbalseizoen te beginnen. De breedtesport vereniging SV Dalfsen zal de komende weken een besluit nemen ten aanzien van de toekomst c.q. het al dan niet met een selectieteam spelen in de Nederlandse Eredivisie. Daarnaast zal het bestuur de speelsters die willen blijven handballen, zo goed mogelijk begeleiden in het vinden van een nieuwe handbalclub.